5 enkla regler för att investera pengar

Hur ska du bäst göra för att investera och få en bra avkastning för dina förvärvade pengar? Tanken är svindlande och får många att backa undan från att investera. Processen är däremot inte så svår och krånglig. Som privatinvesterare kan du med disciplin, envishet och fem enkla regler nå överraskande bra resultat. Läs vidare hur du gör nedan.

Sätt ett långsiktigt mål

investera1En av de fem reglerna som du ska ta hänsyn till vid investering i både aktier och fonder är att sätta upp mål. Målen ska vara bestämda innan du börjar investera dina pengar. Professionella aktiesparare uttrycker även att dessa mål gärna får vara långsiktiga. Det är viktigt att dina mål är realistiska, annars finns det risk att din motivation försvinner.

Målen som du väljer att sätta upp ska även vara anpassade efter dina egna förutsättningar. Exempelvis är det viktigt att bestämma en rimlig summa som du ska investera varje månad. Några av de vanligaste målen som personer brukar sätta upp är att de vill ha råd med en större investering i framtiden eller att de vill bygga upp en bra buffert.

Investera regelbundet

En annan regel som du ska följa när du investerar pengar är att investera regelbundet. Som nybörjare är det lätt att tänka att du ska investera så mycket pengar som möjligt när aktiemarknaden är låg för att sedan sälja när den ligger på topp. Dock är detta en taktik som är väldigt svår och många professionella aktiesparare har misslyckats.

En enklare metod är därför att investera regelbundet och under en längre tidsperiod. Genom att investera dina pengar regelbundet kommer du att köpa aktier eller fonder när kursen är låg och ibland kommer du att investera när kursen är hög. Dock kommer det att jämna ut sig i slutändan och detta är ett sätt som gynnar alla investerare.

Kontrollera riskerna och var försiktig med belåning

Kontrollera-riskernaDen tredje regeln som du ska ta hänsyn till när du investerar pengar är riskerna som finns. Du måste avgöra om du vill investera till hög eller låg risk. Det finns fördelar med båda och risken bör anpassas till målet du satt upp. Är det en långsiktig investering får du gärna investera i aktier och fonder med högre risk.

Den fjärde regeln är en av de viktigaste och det är att du inte bör låna pengar för att sedan investera dem. Investering av pengar är en sparform och om du lånar pengar för att sedan investera dem anser professionella sparare att du sätter dig i en svår situation och att du gör en så kallad logisk kullerbytta.

Håll dig informerad och följ inte alla råd

Sist men inte minst är en regel att du ska hålla dig uppdaterad och välinformerad kring vad som händer på börsen. Det är heller inte rekommenderat att följa alla råd. En hel del människor kommer att vilja ge dig råd kring hur du ska och inte ska investera. Undersök dessa och investera i de aktier och fonder som du anser passar dig.